Prezence

Přítomnost, účast žáků, studentů na přednáškách, cvičeních,…; profesoři si ke svým seznamům jmen dělají většinou poznámky a podle toho později hodnotí přístup a zájem studenta k učivu.

Související odkazy: Absence