OSP

Nebo-li Obecné studijní předpoklady. Testy zjišťující obecné studijní předpoklady vytváří společnost Scio a jsou zaměřeny na logiku a cit pro čísla, slova a text. Určeny jsou pro ZŠ, SŠ i VŠ. Mohou sloužit jako součást přijímacího řízení či jej plně nahrazovat. Jsou součástí národní srovnávací zkoušky.

Související odkazy: NSZ