Opětovný zápis do studia

Osobě, jíž bylo studium přerušeno, vzniká právo opětovného zápisu do tohoto studia a právo zápisu do následujícího semestru dnem ukončení přerušení studia. Osoba se stává studentem zapsaným na příslušné fakultě dnem opětovného zápisu do studia.