Obhajoba diplomové práce

Obhajobou diplomové práce se rozumí prezentace této práce před komisí; její součástí bývá shrnutí výzkumné otázky a závěrů této práce; komise má prostor pro kladení otázek; její úspěšné zvládnutí je podmínkou získání titulu.

Související odkazy: Diplomová práce