Medicína

Nebo-li lékařství. Souhrn vědeckých disciplín zahrnující vědu o zdraví, stavech a procesech člověka, způsobech a prostředcích léčení a prevence před nemocemi. Úzce souvisí s biologií, chemií a fyzikou.