Mediální studia

Studijní oborzaměřený na znalosti z teorie a dějin médií, kultury, masové komunikace, mediálních účinků, nových médií apod. Nabízí také právní a etické základy související s mediální problematikou.