Logistika

Věda zabývající se tokem materiálu a informací. Zaměřuje se na získání a rozšiřování poznatků o plánování, prognóze, organizaci, kontrole atd. všech činností souvisejících s přepravním procesem.