Kolejná

Pověřená osoba, která má na starosti koleje (ubytovací zařízení pro studenty); stará se o pořádek na kolejích, platby za ubytování, atd.