Kartografie

Vědní disciplína zabývající se tvorbou map, jejich vědeckou i uměleckou hodnotou. Zaměřuje se na zobrazení povrchu Země, vesmírných objektů a jevů ve formě kartografického výstupu. Úzce souvisí s geodézií.