Kampus

Prostor, v němž se vyskytuje univerzita; zpravidla jde o celek několika budov, můžou do něj spadat nejen budovy jednotlivých fakult, ale i koleje, menza apod.