Jednooborové studium

Druh studia, při kterém se student zabývá pouze jedním oborem. Při Boloňském systému musí studenti zpravidla dosáhnout 180 kreditů na bakalářském stupni studia a 180 na magisterském. Jinou formou je dvou­oborové studium.