Jazykový kurz

Výukový kurz cizího jazyka, jehož ukončením může být i získání určitého certifikátu, který je ukazatelem získaných jazykových kompetencí. Jazykové kurzy jsou vystavěny na různé úrovně od úplných začátečníků po pokročilé, stejně tak mají i různá zaměření od obecných základů přes obchodní specializace atd.