IS

Informační systém. Systém sloužící pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Může mít jak automatizovanou, tak papírovou podobu. Každý student k němu obdrží svoje heslo, je významným pomocníkem při studiu, jeho prostřednictvím se přihlašuje do kurzů i ke zkouškám.