Ing.

Inženýr, akademický titul pro absolventy magisterského studijního programu; vydává se v oborech lesnických, zemědělských, ekonomických, technických a vojenských.

Související odkazy: Ing.arch. Mgr.