Humanitní studia

Studia vztahující se k člověku a společnosti – jazykům, literatuře a jiným společenským vědám. Nabízí orientaci nejen v aktuálních sociálních, politických i kulturních otázkách společnosti.