Geologie

Přírodovědný obor/věda o vývoji, procesech, materiálním složení a stavbě pevné kůry Země. Zaměřuje se také na Zemi jako planetu. Zabývá se i aktuálními problémy životního prostředí spojených s globálními klimatickými změnami, ukládáním odpadů apod.