Geodézie

Nebo-li zeměměřictví. Vědní a technický obor, který se zabývá měřením, výpočty a zobrazením Země. Teoretický základ tvoří předměty jako geodézie, matematika, fyzika apod.