Filologie

Obor zabývající se jazykem, literaturou, ústní lidovou slovesností a kulturou nějakého národa prostřednictvím literatury a kulturněhisto­rického kontextu.