Filmová věda

Obor, který zahrnuje studium dějin kinematografie a teorii filmové tvorby, případně základy estetiky, filmové kritiky, teorii umění apod. Jedná se zejména o studium teoretické.