EURO<26

Karta mládeže EURO<26 je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. Má velikost kreditní karty a platí jeden rok + 1 až 31 dnů od data vydání. Mohou ji získat všichni mladí lidé ve věku 10 – 30 let (tedy nejen studenti). Spolu s kartou ISIC patří mezi nejrozšířenější identifikační průkazy studentů a mladých lidí.