Ekonomie

Věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb; úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo; člení se na ekonomii pozitivní, normativní, makroekonomii, mikroekonomii.