ECTS kredit

Jednotka zavedená v rámci Evropského kreditního systému (ECTS); 1 kredit by měl v průměru odpovídat asi 30 hodinám studijní zátěže průměrného studenta; standardní kumulativní počet kreditů za studium v bakalářském studijním programu činí 180 kreditů, za studium v navazujícím magisterském studijním programu 120 kreditů a za studium v magisterském studijním programu 300 kreditů.

Související odkazy: Boloňský systém