Boloňský systém

Jednotný evropský vzdělávací systém, platný od roku 1999. Hlavní rysy: přijetí tří srozumitelných a srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání: bakalářského, magisterského a doktorského, přičemž bakalářské studium nesmí trvat méně než 3 roky; jeho součástí je vypracování systému kreditů jako vhodného prostředku podpory všestranné studentské mobility.

Související odkazy: ECTS kredit