Druhé kolo přijímacího řízení

Poskytuje uchazečům o studium možnost opravy nezdařeného prvního přijímacího kola na školu nebo vyzkoušení přijímacích testů u jiné školy, univerzity atd. Univerzity ho většinou vypisují až po uskutečnění prvního kola v případě, že nesehnaly dostatek kvalitních uchazečů. Eventuálně jím může být rozuměna druhá část dvoukolového přijímacího řízení (tzn. pokud se skládá z písemné a ústní části, je 2. kolo tou ústní částí.)

Související odkazy: Dvoukolové přijímací řízení Jednokolové přijímací řízení