Den otevřených dveří

Tento den školy a fakulty umožňují svým potencionálním studentům nahlédnutí do svých institucí, prohlédnutí si tříd, studoven a ostatních místností a sběr informací, ohledně budoucího studia; většinou jsou k dispozici pověřené osoby, kterých je možnost se vždy na cokoli zeptat.