BcA.

Bakalář umění, akademický titul, který získává zpravidla absolvent tří až čtyřletého studia na univerzitě nebo vysoké škole, případně také student, který ukončil studium na vyšší odborné škole oprávněné tento titul ve spolupráci s vysokou školou, ale používá se pro variantu uměleckého studijního programu.

Související odkazy: Bc.