Andragogika

Vzdělávání a výchova dospělých; zabývá se člověkem v procesu učení v plné šíři a vzdělávacím procesem komplexně; rozvíjí jejich cíle, obsahy, metody, standardy i hodnotící proces; jediná věda je schopna řešit systémově celou řadu praktických otázek i návodů, týkajících se výchovy a vzdělávání dospělých a péče o ně.