Akreditace Ministerstva školství

Do tohoto pojmu spadá celá řada rozhodnutí vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – může jít o pověření, zplnomocnění, potvrzení, schválení určité osoby, instituce, schválení kurzů apod. Většinou se tím na akademické půdě rozumí, že Ministerstvo školství, shledalo, že daný studijní program, fakulta či škola odpovídá požadavkům ministerstva na tento typ instituce či oboru.