Abstrakt

Redukovaný text, který charakterizuje obsah dokumentu bez rozlišování autorství abstraktu,bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu; je výstižný, stručný, jasný, přesný, čtivý( referát, souhrn, shrnutí, synopse). Někdy bývá psaný v cizím jazyce.

Související odkaz: anotace