Chci studovat veterinu

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Veterinary Parasitology  Veterinární mikrobiologie a imunologie  Fyziologie a farmakologie  Veterinární parazitologie  Veterinary Medicine  Infekční choroby a epizootologie  Patologická morfologie a parazitologie   a dalších 14 oborů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat  Ochrana zvířat a welfare  Veterinární ekologie  Animal Protection and Welfare  Veterinární biochemie, chemie a biofyzika  Veterinární hygiena a ekologie  Veterinary Ecology   a dalších 14 oborů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Agriculture in Tropics and Subtropics  Wildlife Management in the Tropics and Subtropics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 6 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Technologie potravin  Kvalita a bezpečnost potravin  Chemie a analýza potravin

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Živočišné biotechnologie  General Agriculture  Technology and Agriculture Machinery  Rybářství a hydrobiologie  Fytotechnika  Speciální produkce rostlinná  Obecná produkce rostlinná  General Animal Breeding   a dalších 26 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Obecná produkce rostlinná  Zahradnictví  Výživa a potraviny  Zájmové chovy zvířat  Chov koní  Pěstování rostlin  Rostlinná produkce  Zahradní a krajinářská architektura  Trávníkářství   a dalších 38 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technology and Mechanization in Forestry  Biologie lesa  Lesní inženýrství  Provoz a řízení myslivosti  Lesnictví  Wood Processing and Forest Machinery  Dřevařské inženýrství  Dendrology and Forest Tree Breeding   a dalších 20 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Landscape Planning  Krajinářství  Krajinné inženýrství  Krajinné a pozemkové úpravy  Voda v krajině  Územní technická a správní služba  Vodní hospodářství  Prostorové plánování  Územní plánování  Land and Water Management

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Speciální zootechnika  Obecná zootechnika  Zemědělství  Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Speciální produkce rostlinná  Obecná produkce rostlinná  Zemědělské biotechnologie   a dalších 7 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Dřevařské inženýrství  Myslivost  Tvorba a ochrana krajiny  Ochrana lesa  Technologie zpracování dřeva  Hospodářská úprava lesa   a dalších 16 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradnictví  Zahradní a krajinářská architektura  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství  Zahradní a krajinářské realizace  Řízení zahradnických technologií  International Master of Horticulture Science   a další 4 obory

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Rybářství  Fishery and protection of waters  Fishery  Rybářství a ochrana vod  Ochrana vod

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Technologie potravin  Food Technology  Chemie a technologie potravin  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů  Chemie potravin a bioaktivních látek

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Engineering of Agricultural Technological Systems  Technika zemědělských technologických systémů  Marketing strojů a technických systémů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků