Joint degrees: dva diplomy jednou ranou

Zatímco ve Spojených státech jsou studijní programy typu joint degrees nebo double (či multiple) degrees již celkem běžné, na evropských školách se teprve začínají prosazovat. V rámci vybraných oborů už je nabízí také několik českých univerzit a vysokých škol. Pozn. Článek byl 8. 8. 2016 aktualizován (kav).

Jak už název těchto typů studijních programů napovídá, jedná se o jakési „dvojité“ studium na dvou či více přeshraničních institucích současně. Po absolvování takového studijního programu získají studenti buď společný diplom uznaný všemi zapojenými institucemi, nebo rovnou diplom a spolu s tím i titul z každé z nich.

Podpora spolupráce i studentské mobility

Cíl realizace společných oborů je jasný: vedle podpory mobility studentů (a pozdějších odborníků) je to také upevňování mezinárodní spolupráce univerzit, sbližování vzdělávacích systémů, propojování obsahů jednotlivých studijních programů či rozšíření možnosti vzájemného uznání titulů. Mimoto pak tyto přeshraniční programy otevírají cestu k jejich postupnému vylepšování třeba právě díky vzájemné spolupráci a výměně zkušeností.
Samotní studenti pak díky absolvování těchto oborů získají nejen cenné zkušenosti a kontakty, ale je to pro ně i příležitost poznat jiný vzdělávací systém a přístup ke vzdělání a v neposlední řadě také jedinečná šance, jak si posílit svou pozici na trhu práce (a to nejen na tom tuzemském). Navíc jde o jednu z mála možností, jak získat dva tituly ve stejném, nebo jen o trochu delším čase, než jaký by strávili studiem každého oboru zvlášť.

Zatím jsou vzácné

V České republice jsou tyto programy realizovány v souladu se zákonem o vysokých školách, konkrétně jeho § 47a a § 81. Většinou probíhají pod hlavičkou programu Evropské komise Erasmus Mundus (nebo i jiných programů Evropské komise) či na základě bilaterální (multilaterální) dohody partnerských vysokých škol. Nejčastěji jsou vypisovány v rámci magisterského nebo doktorského studia, ale v nabídce lze nalézt i společné programy bakalářské. Častěji se s nimi lze u nás setkat na soukromých vysokých školách a univerzitách, i když ani veřejné školy nezůstávají pozadu. V nabídce je má například Česká zemědělská univerzita https://www.af.czu.cz/…-engineering .

Jak studium probíhá

Nejčastější formou studia je jeho rozdělení na části dle počtu zapojených institucí. To například znamená, že v rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje jeden rok studia na mateřské instituci, druhý pak na té partnerské (nebo obráceně). Někdy ale studenti absolvují na zahraniční univerzitě třeba jen několik týdnů či měsíců studia (například v podobě stáže) a zbytek studia stráví na domácí půdě. Zde pak navštěvují kurzy, které jsou vedeny pedagogy z partnerské školy.
Podoba a realizace programu vždy závisí na vzájemné dohodě konkrétních škol, ale v každém případě musí splňovat Kritéria Akreditační komise, která jsou ke stažení na stránkách MŠMT.
Závěrečnou práci studenti většinou píšou buď jen pod vedením vyučujícího z partnerské univerzity, nebo vyučujících z obou škol. Samotné studium je zakončeno státní zkouškou, která se skládá před mezinárodní komisí. Úspěšný absolvent následně obdrží buď diplom uznaný všemi zapojenými školami, nebo diplomy udělované samostatně.
Specifikem dvojitého studia je, že z většiny, a nebo i celé probíhá v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině nebo němčině). Stejně jako jakékoli studium v cizím jazyce, i to dvojité je většinou spojeno s řádově i desetitisícovými poplatky. Tuto položku rozpočtu ale velmi často dokáže snížit některé ze stipendií, které mohou z dvojitého studia učinit možnost otevřenou všem. Ne všichni ale mají to štěstí, že jsou nakonec do programu vybráni – obvykle se do něj dostanou dva až tři studenti ročně.
Studium magisterského joint nebo double degree je navíc většinou omezeno jen na absolventy konkrétního oboru bakalářského studia, a tak je možnost vycestovat za dvojitým titulem často jen velmi omezená, protože i vypisovaných společných oborů je zatím jen relativně málo.

Jaké školy double nebo joint degree nabízejí

Výše uvedený výčet však zdaleka není úplný. O tom, zda lze studium v režimu joint nebo multiple degree studovat i v rámci vašeho stávajícího či uvažovaného oboru, se vždy informujte na studijním oddělení fakulty nebo oddělení pro zahraniční studia.
A pokud se bojíte, že je studium dvou škol najednou příliš náročné, můžete se nechat motivovat třeba studentem, který dokázal získat šest titulů za sedm let.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Přehled nadací, které poskytují zahraniční stipendia

Přehled nadací, které poskytují zahraniční stipendia

Fulbrightova nadace Fulbrightova nadace působí na českém území od roku 1991. Cílem neziskové organizace je podporovat ve studiu ve Spojených státech nejen studenty, ale i absolventy, vědce či pedagogy. Každoročně nadace finančně pomůže dvaceti českým vysokoškolákům. Fulbrightova stipendia nejsou určena pro všechny. Studenti bakalářských programů si musí počkat. Nadace se výhradně zaměřuje na starší a pokročilejší studenty – …

číst více
Titul ze zahraniční univerzity? Proč ne!

Titul ze zahraniční univerzity? Proč ne!

Jaké má studium v zahraničí výhody? Ať už pojedete studovat do zahraničí na pár týdnů, měsíců, nebo let, zaručeně si s sebou domů přivezete spoustu zkušeností a zážitků. Především se však zdokonalíte v jazyce, ve kterém budete studovat. Pokud se do zahraničí nevydáte jen na výměnný pobyt, ale dokonce rovnou na celá studia, můžete si být téměř jisti, …

číst více
Studovat v USA, pracovat v Japonsku? Pro Ivanu Plecháčovou žádný problém

Studovat v USA, pracovat v Japonsku? Pro Ivanu Plecháčovou žádný problém

Přes jakou instituci sis sjednala studijní pobyt ve Spojených státech a proč sis vybrala Union College? Pro studenty ČVUT existují standardně dvě možnosti, jak vycestovat za studiem. Jednak je to všem dobře známý Erasmus, dále pak bilaterální dohody, které umožňují vyjet do zemí mimo Evropu. Mimoevropské studijní pobyty řeší rektorát a vybírá studenty z celého ČVUTu. …

číst více
Studujte v Česku, zn. anglicky!

Studujte v Česku, zn. anglicky!

Daniel do Prahy přišel ze Slovenska. Po bakalářském studiu na VŠE se rozhodl změnit působiště a přejít na Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově – a rovnou si vzít obor v angličtině. Bakalářský titul máš z VŠE, kde jsi studoval v češtině. Proč ses rozhodl v navazujícím studiu pro obor v angličtině? Začal jsem pracovat v angličtině a přišel …

číst více