Nově otevřená katedra rybářství

4. 3. 2003 | Aktuality

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích můžete studovat na nově otevřené katedře rybářství…

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích můžete studovat na nově otevřené katedře rybářství. Vedoucí katedry Petr Hartvich uvedl, že katedra každoročně přijme 40 studentů na pětiletý studijní obor. Výhledově se také chystá akreditace na dvoustupňové studium, tzn. tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské. Studium bude zaměřeno mj. na zpracování ryb a výrobu produktů z rybích surovin, cestovní ruch v rybářství a ochranu území s velkými vodními plochami.