MBA z Ameriky? Získejte toto vzdělání na VUT v Brně!

28. 4. 2022 | PR články

V USA je manažerský program Master of Business Administration (MBA) vyučován jako běžný vysokoškolský obor a hlásí se do něj lidé s manažerskou praxí. V Česku však toto vzdělávání nepatří pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tudíž jeho kvalita není ministerstvem hlídána a výstupem mnohých programů není vysokoškolský diplom. Zejména pokud tedy pracujete v mezinárodních firmách, nebo na práci v nich cílíte, pak byste měli hledat skutečné MBA studium s diplomem platným v zahraničí. Máme pro vás tip na program, který jej nabízí. Více o něm vám řekne čerstvý absolvent Mgr. Filip Veselka, MBA, Global Product Manager ve společnosti ViskoTeepak, s.r.o.

Veselka Filip_upraveno

Filipe, proč jste se rozhodl studovat program US-MBA na Vysokém učení technickém v Brně?

Ve společnosti ViskoTeepak, s.r.o. jsem začal pracovat již v roce 2013 a postupem času jsem se propracovával do vyšších pozic. Studium MBA mi bylo nabídnuto vedoucím z Belgie, který se chystá k odchodu do důchodu a já nastupuji na jeho pozici. Toto studium mi mělo být přípravou do světa obchodu, strategického rozhodování a průpravou do manažerského prostředí. Proč právě US-MBA na VUT? Líbil se mi koncept vzdělání, výuka v anglickém jazyce a také osobní setkání s lektory z univerzity v USA.

Jak moc bylo studium náročné? Dalo se stíhat i při plném pracovním úvazku?

Obsah studia je velmi náročný, ale postavený tak, aby se dal stíhat při práci. Když se ohlédnu zpět, tak pro mě osobně byl nejnáročnější první semestr. Jednak nemám ekonomické vzdělání, pohybuji se v oboru potravinářském, a proto to pro mě byla výzva. Musím říct, že zaměstnavatel mi dal dostatek času na zpracování assignmentů a přípravu na další lekce, takže se dalo vše stíhat, nejen při plném pracovním úvazku v práci, ale také s rodinou a dvěma malými dětmi. Pokud se můžu pochlubit, tak se mi podařilo studium zakončit s vyznamenáním.

50% výuky probíhá v angličtině s lektory z USA. Byla pro Vás výuka v cizím jazyce přínosem, nebo spíše překážkou?

V mé předchozí pozici jsem trávil hodně času v USA, tak musím říct, že mi jsou lidé z USA velmi blízcí. To, že jsou lektoři z USA je velkou výhodou tohoto studia. Rozsah, znalosti a forma jakou nám předávali své znalosti byla perfektní. S některými lektory jsem dodnes v kontaktu přes sociální sítě a vím, že kdykoliv bych potřeboval pomoc při řešení jakékoliv projektu v práci, tak mi vždy ochotně poradí. Jako velký přínos vidím obohacení slovní zásoby v oblasti managementu, ekonomiky, obchodu a mnoho dalších předmětů, které studium nabízí.

Uchazeči o US-MBA studium musí mimo minimálně dvouletou praxi prokázat své znalosti v přijímacích testech. Je to něco, čeho by se měli obávat?

Přijímací testy jsou dle mého názoru nutné minimum pro přijetí do studia. Ano, nebyly jednoduché, ale na test bylo dostatek času, a tak myslím, že není nutné se obávat. Také jsme měli dvoutýdenní přípravný kurz v angličtině, který definitivně pomohl a připravil naši skupinu na tyto testy.

Absolventi US-MBA programu získávají diplom vydaný partnerskou University of St. Francis z USA. V čem spatřujete největší výhodu?

Pro mě osobně je velká výhoda v nabytí značného množství nových informací než diplom z USA, nicméně jedná se o mezinárodně uznávaný diplom a v budoucnu se může hodit pro karierní postup.

Komu byste program US-MBA doporučil, resp. kdo je ideálním kandidátem pro tento program?

Program doporučuji každému, kdo se připravuje na budoucí manažerskou pozici, ale i všem, kteří se na těchto pozicích již pohybují. Je téměř jisté, že každý, kdo studium absolvuje, načerpá znalosti a informace, které využije ve svém oboru. Dále bych studium doporučil každému, kdo chce získat nové přátele z různých oborů a podobných pozic, protože toto studium je i hodně o týmové práci a tato týmová práce vytvoří vztahy, které vydrží na vždy.

Poznáváte se v tomto „ideálním kandidátovi“ i vy? Možná pro vás bude americké MBA na VUT v Brně to pravé!