Kde ještě berou přihlášky?

20. 7. 2017 | Inspirace

Místo toho, abyste si užívali léto jako většina vašich kamarádů, přemýšlíte, kam byste na podzim mohli nastoupit na školu? Přinášíme vám přehled veřejnoprávních škol, kde ještě berou přihlášky.

Červenec

Česká zemědělská univerzita v Praze

Na oboru Zemědělství tropů a subtropů na Fakultě tropického zemědělství čekají na vaše přihlášení až do 30. 7.

Technická fakulta zase prodloužila přijímací řízení do některých oborů až do 31. července.

České vysoké učení technické v Praze

Na Fakultu stavební můžete přihlášky posílat až do 31. července.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pokud chcete studovat Ochranu vod nebo Rybářství, přihlaste se na Fakultu rybářství a ochrany vod do 28. července.

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání přijímá studenty až do 31. 7.

Slezská univerzita v Opavě

Některé obory Filozoficko-přírodovědecké fakulty na vaše přihlášky čekají do 28. července,

Technická univerzita v Liberci

Pokud vás zajímá móda, do konce července máte možnost přihlásit se na některý z oborů Fakulty textilní.

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu přijímá do oborů Aplikovaná informatika, Finanční management, Informační management a Management cestovního ruchu až do 27. července.

Celkem široký výběr bakalářských oborů na Pedagogické fakultě přijímá studenty až do 30. července.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra. To jsou obory na Fakultě zdravotnických studií, kam se můžete přihlásit až do 28. července.

Univerzita Karlova v Praze

Do 20. července se můžete přihlásit na Dějiny evropské kultury, Dějiny křesťanského umění nebo na Teologické nauky na Katolické teologické fakultě.

Několik oborů má do konce července otevřených i Evangelická teologická fakulta.

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta má do 31. července otevřeno několik bakalářských oborů.

Univerzita Pardubice

Několik oborů na Filozofické fakultě přijímá přihlášky až do 28. července.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a techniky přijímá do 20. července přihlášky na obory Management a ekonomika, Řízení výroby a kvality, Účetnictví a daně a Veřejná správa a regionální rozvoj.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Sedm oborů česká na vaše přihlášky do 20. července. Více informací najdete na stránkách univerzity.

Západočeská univerzita v Plzni

Pět oborů plzeňské Ekonomické fakulty přijímá přihlášky do 31. července.

Srpen

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta životního prostředí přijímá studenty do čtyř oborů až do 20. srpna.

České vysoké učení technické v Praze

Dopravní fakulta čeká na vaše přihlášky do 11. srpna.

Obory Fakulty biomedicínského inženýrství berou nové studenty do 14. 8.

Až do 25. srpna můžete posílat přihlášky na Masarykův ústav vyšších studií, jmenovitě pak na obory Řízení a ekonomika průmyslového podniku, Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta má pět oborů pro budoucí bakaláře otevřených až do 15. srpna.

Zemědělská fakulta (https://www.zf.jcu.cz/) má přijímací řízení do některých svých oborů otevřené až do konce srpna.

Ostravská univerzita v Ostravě

Obory Přírodovědecké fakulty čekají na vaši přihlášku do 7. srpna.

Na Filozofickou fakultu se pak můžete hlásit až do 20. srpna.

O den později uzavírá přijímání přihlášek Fakulta sociálních studií, konkrétně obory Komunitní rozvoj, Sociální práce a Zdravotně sociální pracovník.

Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav až do 18. srpna přijímá studenty do bakalářských oborů Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, Matematické metody v ekonomice a Obecná matematika.

Fakulta veřejných politik čeká na přihlášky do některých oborů až do 25. srpna.

Až do konce srpna se pak můžete hlásit na Obchodně podnikatelskou fakultu.

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií přijímá přihlášky do 4. srpna.

Textilní fakulta dokonce do některých oborů přijímá až do 9. srpna.

Fakulty ekonomická a strojní pak čekají na studenty až do 31. srpna.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Některé obory Filozofické fakulty bakalářské studenty hledá až do 14. srpna.

Na Ochranu životního prostředí na Fakultě životního prostředí se můžete hlásit až do 18. 8.

Do 21. srpna se můžete hlásit na některé obory Přírodovědecké fakulty.

Až do 24. 8. pak přijímá studenty Fakulta výrobních technologií a managementu.

Univerzita Karlova v Praze

Pokud chcete studovat na Husitské teologické fakultě, máte možnost se přihlásit do 11. srpna.

Filozofická fakulta nabírá studenty až do 28. srpna.

Univerzita Pardubice

Do 10. 8. se můžete hlásit na vybrané obory Fakulty elektrotechnicky a informatiky.

Dopravní fakulta Jana Pernera přijímá přihlášky až do 31. srpna.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení má otevřené tři obory až do 13. 8.

Fakulta humanitních studií do několika oborů přijímá studenty pak až do 14. 8.

Na Fakultu humanitních studií se můžete přihlásit dokonce až do 31. srpna.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Některé obory na Fakultě strojní čekají na vaše přihlášky do 4. srpna.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství přijímá studenty až do 10. srpna.

Ekonomická fakulta a Univerzitní studijní programy přijímají přihlášky do 15. srpna.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Obor Management na Fakultě managementu přijímá studenty až do 20. srpna.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Až do 18. srpna se můžete hlásit na některé obory do Jihlavy.

Vysoké učení technické v Brně

Několik oborů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přijímá studenty až do 10. srpna.

Ještě o den déle se můžete hlásit na Fakultu chemickou.

Západočeská univerzita v Plzni

Obory Strojírenství a Strojní inženýrství na Fakultě strojní čekají na přihlášky do 13. srpna.

Fakulty elektrotechnická a zdravotnických studií mají některé obory otevřené až do 15. 8.

Filozofická fakulta pak čeká na přihlášky až do 31. sprna.

Do školy se můžete přihlásit i v září. Výběr už je sice vcelku omezený, ale přihlášky stále bude přijímat například České vysoké učení technické, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Zdroj informací: stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

Ještě není pozdě na přihlášku aneb které VŠ ještě berou

Ještě není pozdě na přihlášku aneb které VŠ ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podání přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to …

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Univerzita Karlova plánuje přijmout na obor psychologie 35 lidí

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy snížila předpokládaný počet uchazečů přijatých do bakalářského studia psychologie na 35. Přitom loni se na obor hlásilo 1135 lidí a přijato bylo 59. Vedení katedry se hájí tím, že nové číslo je pouze předběžné. Katedra psychologie se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor. Podle jedné ze studentek se někdy dokonce stává, že studenti …

Příprava na přijímačky může stát tisíce. Diskriminace, míní odborníci

Příprava na přijímačky může stát tisíce. Diskriminace, míní odborníci

Jednotné přijímací zkoušky Scio používá řada fakult na vysokých školách v Česku. Aby u nich zájemce o studium uspěl, někdy mu k tomu jeden termín nestačí. Za každý další pokus ale musí platit. Podle odborníků tento systém znevýhodňuje uchazeče z nízkopříjmových rodin. Například Veroniku Vávrovou, která se v loni hlásila na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, vyšly testy přibližně na …