Inaugurace Rektora Karlovy univerzity

7. 3. 2003 | Aktuality

Staronový rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm byl 5. března 2003 slavnostně inaugurován v pražském Karolinu.

Staronový rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm byl 5. března 2003 slavnostně inaugurován v pražském Karolinu. Zároveň byli prezentováni  noví  prorektoři a děkanové fakult. Akademický senát, mezi jehož 70 členy je 34 studentů, Wilhelma zvolil v tajné volbě, kde získal potřebnou nadpoloviční většinu. Wilhelm je také předsedou České konference rektorů, členem řídicího výboru Evropské asociace univerzit a členem světové asociace univerzit. Ve svém programu uvádí, že by chtěl nadále prohlubovat spolupráci s vysokými školami a vědeckými ústavy v ČR a také se aktivněji zapojit do programů EU. Dále by uvítal rozšíření nabídky studijních programů a zvýšení počtu doktorandů z řad absolventů z jiných vysokých škol.