Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií bude přijímat až 1100 studentů

7. 1. 2003 | Aktuality

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně přijme letos až 1100 studentů do bakalářského studijního programu, který zahrnuje pět oborů jako elektrotechnika, elektronika a komunikační technika. Po absolvování bakalářských zkoušek je tu možnost pokračovat ve studiu na dvouletém magisterském studijním programu, kde si studenti mohou vybrat z osmi oborů. Přihlášky je nutno poslat do 15. 3. 2003. Pokud chcete ušetřit, doporučuji elektronickou formu přihlášky, kdy poplatek činí 400 místo obvyklých 500Kč. Den otevřených dveří bude 15. 1. 2003 od 13 hodin a 29. 1. 2003 od 11 hodin. Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 9. až 13. 6. 2003. Těm, kdo maturovali z fyziky nebo z matematiky se známkou 1 nebo 2 budou prominuty.