Přednáška

Výuka na VŠ probíhá formou přednášek a seminářů; při přednáškách je od studenta obecně vyžadována menší aktivita, účast bývá většinou dobrovolná; oproti tomu seminář už aktivitu a spolupráci studenta vyžaduje a také účast je povinná.

Související odkazy: Cvičení Cvika