Plagiátorství

Vydávání cizích myšlenek za vlastní – tedy opisování, vydávání cizí práce či výsledků výzkumu za vlastní a neuvedení čerpaných zdrojů. Právně se jedná o krádež duševního vlastnictví.

Související odkazy: Exmatrikulace