Orientační týden

Je pořádán řadou škol během prvního týdne výuky. V jeho průběhu jsou organizovány informační schůzky pro prváky – seznámení se studiem, povinnostmi studenta, strukturou a systémem školy apod.

Související odkazy: Seznamovák