NS

V akademickém kontextu je touto zkratkou myšlena normostrana. Jedná se o standardizovanou stranu textu, která představuje mezinárodní uznávanou jednotku délky textů. Její délka je 1800 znaků včetně mezer. Tento rozsah odpovídá 30 řádkům o 60 znacích.

Související odkazy: Seminární práce