Majáles

Studentská oslava příchodu máje a studentského života. V době komunismu tyto oslavy měly sociální a politický podtext, proto byly zakázány. Během majálesu je volen král a jsou pořádány průvody. V současnosti se města snaží o široký kulturní program a je pořádán festival Majáles.

Související odkazy: Miss academia