Konzultační hodiny

Vyhrazený čas odborníka pro studenty, k probrání (prokonzultování) určitých problémů, otázek, atd.; ten se jim věnuje osobně a snaží se jim pomoci.