Erasmus

(„European Community Action Scheme for the Mobility of University Students“) je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP) a vychází ze snahy Evropského společenství o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských států EU; smyslem je posílit spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci vzdělávací politiky v jednotlivých zemích, postupně sbližovat vzdělávací systémy v zemích Evropy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi.

Související odkazy: Zahraniční stáž