Dvouoborové studium

Forma studia, kdy školy uchazečům doporučí výběr druhého oboru, nebo vypisují některé obory pouze jako součást povinně dvouoborového studia. Student potom musí nasbírat dohromady za oba obory tolik kreditů, kolik odpovídá jednooborovému studiu, tzn. při bakalářském studiu většinou dohromady 180, při magisterském 120. Z obou oborů dělá státní zkoušky a nakonec dostane jen jeden titul.