Diploma supplement

Dodatek k diplomu (DS); je v souladu se závěry konference ministrů v Berlíně 2003 vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských, navazujících magisterských i magisterských studijních programů na všech vysokých školách v zemích evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání; v souladu s novelou zákona o vysokých školách , platnou od 1. ledna 2006, nahrazuje tento DS vysvědčení o státní závěrečné zkoušce; DS je rovněž součástí tzv. europasu.