Surrealismus

 • 20. léta 20. století, Francie
 • umělcova fantazie absolutně nezávislá na vnější realitě
 • André Breton – autor manifestu surrealismu (1924)
 • ovlivněn psychoanalýzou Sigmunda Freuda
 • inspirace sny, halucinacemi, delirantními stavy, …
 • dvě základní metody:
  • Psychický automatismus
   • záznam psychiky, barvené plochy a linie jsou symboly vnitřního světa (Miró)
  • Magický realismus (veristický surrealismus)
   • malíř vytváří iluzi své vnitřní vize (Dalí)
 • Max Ernst
 • Joan Miró
  • Farma
 • Yves Tanguy
 • Paul Delvaux
 • René Magritte
 • Salvador Dalí
  • Persistence paměti (→)
  • Záhada Viléma Tella (↓→)

   

Čeští představitelé

 • Jindřich Štýrský
  • Jeskyně
 • Toyen (Marie Čermínová)
  • Objekt-fantom
 • Roman Erben
 • Emila Medková
 • Ivo Medek