Dějiny umění

Informel

umění nevárnosti silné vrstvy barvy se mísí s kousky omítky, rozdrceným mramorem, pískem i sádrou působí hrůzným napětím umělec s barvou pracuje jako s blátem, míchá a kupí vrstvy na povrchu plátna barevná hmota na plátně zobrazuje širokou škálu pocitů vidiny samoty, odcizení, hněvu, hrůzy, zničení časem Informel si cení svou bezprostřednost, vitalitu, nezkaženost, záměr maximálního výrazového působení …

číst více

Akční malba

vzniká v USA v druhé polovině 40. let americké umění se poprvé osvobozuje od evropského, zakládá unikátní styl malba se stává fyzickou záležitostí, barvy jsou nanášeny z tub nebo plechovek umění dělat na plátně barevné skvrny dvě základní techniky: Dripping = lití barvy na plátno přímo z plechovky, „odkapávání“ Slash painting = cákání barvy štětcem obojí je nejvyšší možný …

číst více

Tachismus

malířský směr, využívá techniky barevné skvrny kladené na plátno spontánní automatický malířský projev, nemá přímý vztah ke smyslové zkušenosti umělce instinktivní tvůrčí akt, autentická umělcova subjektivní výpověď vychází z metody surrealismu, proti kompozičním zákonům zdůrazňuje náhodu a hravost jako umělecký směr se rozvíjí v 50.–60. letech 20. století rozvíjel se souběžně s americkou akční malbou Gillian Ayres Antony …

číst více

Suprematismus

výtvarný směr geometrické abstrakce, založil 1913 Kazimír Malevič spolu s V. V. Majakovským formuje roku 1915 manifest suprematismu zdůrazňuje čistou výtvarnou sensibilitu odvozenou od praktických cílů pracuje se zjednodušenými výtvarnými prostředky, abstrahovanými z kubismu (pravoúhelníky, kruh, trojúhelník, kříž) uplatnění v architektuře, užité grafice, výstavnictví Kazimír Malevič Osm obdélníků Suprematismus, 18. provedení Suprematismus (Černý kříž na červeném oválu) Suprematismus …

číst více

Orfismus

malřský směr, vzniká na podkladu kubismu kolem roku 1910 zdůrazňuje barvu a její emotivní účinky kompoziční skladba lineárních prvků, barevných ploch podle zákona kontrastu a souzvuku pronikl také do architektury, sochařství, užitého umění Robert Delaunay Rytmus, radost ze života Sonia Delaunay-Terk Rytmus František Kupka Sólo hnědé čáry    

číst více

Neoplasticismus

původně směr vytvořený P. Mondrianem v letech 1913-1917 odvozený z kubismu, zobrazuje geometrický řád světa, harmonii vztahů svět zbaven v šech nahodilostí, elementární výtvarné prostředky (6 základních barev, linie) později aplikován v architektuře (soustavy pravoúhle napojených ploch), v sochařství, užitém umění geometrická jednoduchost, konstruktivnost, funkčnost  Piet Mondrian Kompozice č. 4 Theo van Doesburg Kompozice v šedé Kompozice IX        …

číst více

Abstraktní umění

významný umělecký proud charakteristický pro vývoj velké části malířství a sochařství od r. 1910 malířství vždy bylo abstraktním (malíř zachycoval skutečnost dle svých představ), od dob impresionismu nastává posun od realistického znázorňování první opravdu „abstraktní obraz“, na kterém nejde rozpoznat předmět, namaloval v roce 1910 Vasilij Kandinskij – svůj obraz měl odložen obráceně o zeď, nemohl …

číst více

Surrealismus

20. léta 20. století, Francie umělcova fantazie absolutně nezávislá na vnější realitě André Breton – autor manifestu surrealismu (1924) ovlivněn psychoanalýzou Sigmunda Freuda inspirace sny, halucinacemi, delirantními stavy, … dvě základní metody: Psychický automatismus záznam psychiky, barvené plochy a linie jsou symboly vnitřního světa (Miró) Magický realismus (veristický surrealismus) malíř vytváří iluzi své vnitřní vize …

číst více

Dadaismus

období první světové války, vzniká ve Švýcarsku spojován se vznikem literárního klubu Kabaret Voltaire vůdčí osobností Tristian Tzara – vydával sešity Dada, 1918 s Picabiou napsal dadaistický manifest principy využívání náhody nelogických souvislostí, nesmyslů, vyjádření zmatku a strachu z války provokativně vyhrocená absurdita, znevažování platných norem a odmítání estetických hodnot Marcel Duchamp L.H.O.O.Q (→), Fontána (↓)   …

číst více

Pravěké a starověké výtvarné umění

Malířství: Altamíra (Španělsko) – malby lovné zvěře (180), až 3 metry, objeveny dcerou amat. paleontologa (40-9 tis. př. n. l) Lascaux, Niaux, Chauvet (Francie) náměty: zoomorfní (koně, mamuti, jeleni) technika: drcené nerosty míchané s tuky nebo s vodou, štětce ze zvířecí srsti, prsty motivace: lovecký kult, kult plodnosti, magie, jeskyně = 1. svatyně lidstva chybí …

číst více