Orfismus

 • malřský směr, vzniká na podkladu kubismu kolem roku 1910
 • zdůrazňuje barvu a její emotivní účinky
 • kompoziční skladba lineárních prvků, barevných ploch podle zákona kontrastu a souzvuku
 • pronikl také do architektury, sochařství, užitého umění
 • Robert Delaunay
  • Rytmus, radost ze života
 • Sonia Delaunay-Terk
  • Rytmus
 • František Kupka
  • Sólo hnědé čáry