Neoplasticismus

 • původně směr vytvořený P. Mondrianem v letech 1913-1917
 • odvozený z kubismu, zobrazuje geometrický řád světa, harmonii vztahů
 • svět zbaven v šech nahodilostí, elementární výtvarné prostředky (6 základních barev, linie)
 • později aplikován v architektuře (soustavy pravoúhle napojených ploch), v sochařství, užitém umění
 • geometrická jednoduchost, konstruktivnost, funkčnost
 •  Piet Mondrian
  • Kompozice č. 4
 • Theo van Doesburg
  • Kompozice v šedé
  • Kompozice IX

      

 • Georges Vantongerloo
 • Jacobus Johannes Pieter Oud
  • architekt
   • Directiekeet v Rotterdamu