O nás

Fakulta veterinárního lékařství navazuje na působnost Vysoké školy zvěrolékařské založené roku 1918 a je jedinou fakultou tohoto druhu v ČR.

Studijní programy

Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce v rámci šestiletého magisterského studijního programu. Fakulta nabízí i možnost navazujícího doktorského programu.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění jako soukromí (případně i státní) veterinární lékaři, mohou působit ve výzkumných a diagnostických ústavech, případně ve farmaceutických firmách či poradnách.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1/3
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Písemná přijímací zkouška pro magisterské studijní programy zkoumá znalosti předmětů biologie a chemie. O přijetí také rozhoduje dosavadní prospěch ze střední školy.

Přijímací zkouška pro doktorské studijní programy probíhá formou pohovorů. 

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Mgr.) a 30.6. (PhD.)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studentům možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který umožňuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet i na pracovní stáž, která je realizována v zahraničním podniku, lékárně, nebo na univerzitě. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+.

Ubytování a koleje

Veterinání a farmaceutická univerzita nabízí v Brně ubytování na kolejích VFU Brno (Kaunicovy studentské koleje) a na Ubytovacím zařízení Univerzity obrany. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Kontakt

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1/3
612 42 Brno