O nás

Fakulta veterinárního lékařství (FVL) je jednou ze tří fakult Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Magisterské studium veterinárního lékařství

Na Fakultě veterinárního lékařství probíhá výuka v rámci magisterského studijního programu Veterinární lékařství vyučovaného v českém i anglickém jazyce. Forma studia je prezenční. Standardní doba studia je 6 let.

Kde nás najdeš

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Magisterské studium

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií. V přijímacím řízení je také zohledňován průběžný výsledek studia na SŠ včetně maturity.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno